• January 18, 2022
 {BEHIND STORY + REVIEW} Mouse 마우스 (2 ตอนแรก)

Mouse 마우스 (tvN) ถือว่าเป็น 1 ในซีรีส์ที่มีทีเซอร์ที่เรียกความสนใจได้เป็นอย่างมากเรื่องหนึ่ง ธีมเรื่องถูกจั่วหัวว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบทอดพันธุกรรมของ ‘ไซโคพาธ’ บวกกับวันก่อนออกอากาศไม่กี่วัน มีการประกาศว่า เรทอายุของผู้ชมในสองตอนแรกจะถูกเลื่อนสูงขึ้นกว่าละครปรกติเป็น 19+ ซึ่งไม่บ่อยนักที่ต้องมีการปรับเรทอายุผู้ชมขึ้นแบบนี้

**เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขของไทยระบุว่า ไซโคพาธ (psychopaths) เป็นบุคคลที่มีอาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจผู้อื่น, ขาดความสำนึกผิด, ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว, ขาดความยับยั้งชั่งใจ และ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง**

Mouse 마우스

READ MORE

ซับไทยดูได้ที่ VIU และ iQIYI

อ้างอิง : 1 2

RELATED STORIES