• January 18, 2022

IT’S SEOUL TIME! PRIVACY

ผู้จัดทำเว็บไซต์ https://www.itsseoultime.com ได้จัดทำเอกสารชี้แจงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อให้คุณเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

ทางเว็บไซต์ IT’S SEOUL TIME! เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์และเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลและแนวทางของเว็บให้ดีขึ้นเพื่อให้ตรงใจผู้อ่านอยู่เสมอ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอโฆษณา อาทิเช่น การเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนผู้อ่านในแต่ละหมวดหมู่ประเภทของบทความ แอพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ผู้อ่านใช้เชื่อมโยงถึงเรา เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อทำการวิเคราะห์ซึ่งอาจทำหรือให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำแทนในนามของ https://www.itsseoultime.com เช่น Google Analytic เป็นต้น

เมื่อคุณมีการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับคุกกี้อัตโนมัติในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อไป ซึ่งถ้าหากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล คุณสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี้ได้ที่เมนู “การตั้งค่า” ของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่

การแสดงความคิดเห็นและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ IT’S SEOUL TIME! อาจมีการขอเก็บข้อมูลอีเมล ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆของท่าน เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเท่านั้น เราจะรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของเว็บไซต์

IT’S SEOUL TIME! ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ itsseoultime.contact@gmail.com