• October 17, 2021
 งานประกาศรางวัล Blue Dragon Film Awards ครั้งที่ 41 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กพ.นี้ หลังประกาศเลื่อนเพราะสถานการณ์โควิด

‘Blue Dragon Film Awards ครั้งที่ 41’ (The 41st Blue Dragon Film Awards) หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘The Cheongryong Film Awards’ ถือว่าเป็นงานประกาศรางวัลทางด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งในเกาหลีใต้ โดยทางผู้จัดงานในปีนี้ ได้ออกมาประกาศวันจัดงานเป็นวันที่ 9 กพ.นี้ หลังจากที่เลื่อนการจัดงานจากเดือนธค.ปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

The 41st Blue Dragon Film Awards

โดย รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปีนี้จะเป็นการชิงกันระหว่างภาพยนตร์

Moving On (2019)

The Man Standing Next (2019)

Voice of Silence (2020)

Moonlit Winter (2019)

Kim Ji-Young, Born 1982 (2019)

READ MORE

ที่มา / อ้างอิง : 1

RELATED STORIES